پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

با فرمت ورد و شامل:
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

منابع فارسی و لاتین

 

۱۵ صفحه

۱۲۰۰۰

 

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !