پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

 • فهرست عناوین پروپوزال

  خلاصه طرح تحقیقاتی
  مشخصات مجری
  مهم ترین فعالیت های پژوهشی مجری در ۵ سال اخیر
  بیان مسئله
  اهداف تحقیق
  کاربردها و کاربران تحقیق
  سوالات تحقیق
  متغیرهای تحقیق
  فرضیه ها
  عناوین نظریه های علمی
  روش شناسی
  روش جمع آوری اطلاعات

فرمت ورد

۱۴ صفحه

۱۰۰۰۰

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !