پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

پروپوزال آماده رشته عمران شامل این بندها:

تعریف مسأله و بیان وضعیت فعلی موضوع

ضرورت و اهمیت تحقیق

روش و راه‌کار انجام تحقیق

اهداف مورد نظر

پیش بینی تقریبی زمان لازم، مراحل اجرا و پیشرفت کار (جدول زمان‌بندی)

فهرست منابع اولیه مورد استفاده

 

۱۴ صفحه فرمت ورد

دانلود فوری پس از پرداخت

رشته عمران

۱۲۰۰۰

 

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !