پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

نقد شماره ۱: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

ارزیابی کیفیت برنامه درسی

رشته برنامه ریزی درسی مقطع ارشد

فرمت word

 

نقد شماره ۲: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

مقطع ارشد

فرمت word

بررسی انطباق برنامه های درسی مصوب علوم تجربی با برنامه های درسی اجرا شده در مدارس

 

نقد شماره ۳: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

مقطع ارشد رشته مطالعات زنان

فرمت word

طرحواره جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر

 

نقد شماره ۴: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

مقطع ارشد

فرمت word

شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت اسباب بازی

رشته مدیریت

قیمت پایان نامه+نقد

 

 

نقد شماره۶:شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاههای بین المللی در توسعه صادرات

رشته مدیریت

پایان نامه+نقد=

 

نقد شماره۷:شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ارزیابی جاذبه های گردشگری

فرمت WORD

 

نقد شماره ۸: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته علوم قرآن و حدیث با موضوع خدامحوری

فرمت ورد

 

نقد شماره ۹: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  علوم ارتباطات ژورنالیسم بررسی ساختارهای گزارش های خبری تلویزیونی در شبکه های خارجی

فرمت ورد

 

 

نقد شماره ۱۰: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  مدیریت دولتی با عنوان رابطه هوش هیجانی با عملکرد کارکنان

فرمت ورد

 

نقد شماره ۱۱: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقات صنعتی

فرمت ورد

 

 

نقد شماره ۱۲: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  تکنولوژی آموزشی  با موضوع موانع توسعه آموزش الکترونیکی وارائه الگویی در جهت  آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران و معلمان

فرمت ورد

 

 

نقد شماره ۱۳: شامل یک نمونه نقد مربوط به ۱ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم

رشته  روانشناسی  اثرات آموزش با کمک سخنرانی و کامپیوتر در درس ریاضی بر رشد خلاقیت دانش اموزان

فرمت ورد

 

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي به ثبت نرسیده است

  1. زهرا شیوایی گفت:

    من یک پایان نامه خرید هام مبلغ ۹۹۰۰,تومان هم از حسابم برداشته شده اما اعلام خطا در پر داخت کرده است تکلیف چیست

  2. سالار گفت:

    سلام من ۲ بار خرید کردم ولی نقد پایان نامه به ایمیل ارسال نشده لطفا پیگیری کنید شماره پیگیری تراکنش:۶۳۶۸۰۰

ديدگاهي بدهيد !