پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

فایل  راهنمای نگارش پروپوزال شامل بیان مسئله اهداف فرضیات سوالات روش کار و فایل pdf شامل ۱۰ صفحه

دانلود

0تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !