پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

شامل:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

پرسشهای پژوهش

تعریف مفهومی متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

پیشینه

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی

مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار پژوهش

روایی  و پایایی مقیاس‌ها

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

محدودیت­ها

منابع

 

۲۵ صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته مدیریت آموزشی

۳۵۰۰۰

 

 

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !