پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

پروپوزال هایی که در سایت های مختلف رایگان گذاشته شده اند ارزش علمی چندانی ندارند برای نگارش پروپوزال وقت صرف میشود به همین علت حداقل باید دستمزدی دریافت شود از جهتی نگهداری سایت هزینه هایی دارد که باید تامین شود پکیجی که در زیر قرار دارد تعدادی فرم آماده و خام پروپوزال رشته های مختلف می باشد

۱  ۵ نمونه پروپوزال رشته برق دانشگاه علم و صنعت-تهران-آزاد و ۳ نمونه pdf و ۱ نمونه word   کامل + منابع

۲  ۱ نمونه پروپوزال رشته حقوق با فرمت word  و همراه با منابع

۷ ۱ نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی با فرمت ورد و بدون منابع

۸  ۱ نمونه پروپوزال دانشگاه آزاد علوم تحقیقات بدون منابع و با فرمت ورد

  1. ۱ نمونه پزوپوزال  روانشناسی دانشگاه آزاد با فرمت pdf دارای منابع
  2. ۱ نمونه پروپوزال مدیریت اجرایی فرمت word دارای منابع
  3. فرم خام پروپوزال دانشگاه شهید بهشتی با فرمت word
  4. فرم خام پروپوزال دانشگاه آزاد با فرمت  word
  5. فرم خام پروپوزال دانشگاه پیام نور با فرمت word
  6. فرم خام پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با فرمت word
  7. فرم خام پروپوزال رشته علوم انسانی با فرمت  word

۸۰۰۰

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !