پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان

شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و…

۱۹صفحه

فرمت word

 

12000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !