پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

 • فهرست این پروپوزال:
 • بیان مسئله
 • پیشینه
 • اهداف
 • پرسش
 • فرضیات
 • متغیرها
 • روش تحقیق و گرآوری داده ها
 • حدود قلمرو پژوهش
 • موانع و محدودیت ها
 • سازماندهی پژوهش

 

 

۲۵ صفحه

۱

فرمت:ورد

رشته علوم سیاسی

17000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !