پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

 • این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

فهرست این پروپوزال:

 • ۱-طرح مساله
  ۲-انگيزه انتخاب موضوع
  ۳-اهميت موضوع
  ۴- سئوال اصلي
  ۵- فرضيه اصلي
  ۶- متغيرهاي دخيل
  ۷- هدف پژوهش
  ۸- قلمرو پژوهش
  ۹- روش پژوهش
  ۱۰- اركان و پايه هاي نظري تحقيق
  ۱۱- سطوح تحليل
  ۱۲- پيشينه و محدوديت ها و منابع پژوهش
  ۱۳- سازماندهي تحقيق
 • ۱۴- منابع

فرمت ورد
۲۵ صفحه
رشته علوم سیاسی

قیمت:۱

17000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !