پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق
ادبیات و پیشینه ی پژوهش
پیشینه پژوهشی
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
روش شناسی پژوهش
روش انجام پژوهش
جامعه و نمونه آماری پژوهش
ابزار پژوهش
پایایی و روایی ابزارها
روش تحلیل داده ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

 

۲۵ صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته علوم تربیتی

۳۵۰۰۰

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !