پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان– بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق- فرضیات- هدف-سوالات-روش تحقیق –زمان انجام کار- متغیرها- منابع و )                                                                               

۳- بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و شما می توانید پروپوزال خود را دانلود کنید(۱ نسخه هم به ایمیلی  که وارد می کنید ارسال می شود)

فهرست

مقدمه و سخن آغازين                              ۲

بيان مسئله                                  ۴

راه حل                                      ۵

نتيجه                                       ۵

بيان اهداف                                  ۷

منابع و پيشينه                                 ۷

طرح مشابه                                   ۷

خلاصه پژوهش                                      ۸

فرضيات                                     ۸

شاخص                                        ۸

برنامه زمانبندي پژوهش و تحقيق                       ۹

فرايند اجراي پروژه                                       ۱۰

چكيده پژوهش                                     ۱۱                                                                              محدوديتها                                           ۱۴

راهكارها و پيشنهادها                                ۱۴

پيوست ها و ضمائم                                   ۱۵

پيوست ۱                                           ۱۶

پيوست ۲                                           ۱۷

پيوست ۳                                            ۱۹

پيوست ۴                                                ۲۱

پيوست ۵                                           ۲۲

 

۲۵ صفحه

۱۵۰۰۰

فرمت:ورد

رشته معماری

15000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !