پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان- مقدمه و بیان مسئله – اهداف- فرضیات- روش گردآوری اطلاعات- مواد و روش ها – زمان انجام کار – منابع و…) آزمون فرضیات- متغیرها                                                                                   

۳- بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و شما می توانید پروپوزال خود را دانلود کنید(۱ نسخه هم به ایمیلی  که وارد می کنید ارسال می شود)

۴- تعداد صفحه: ۱۶

۱۲۰۰۰

فرمت ورد

نظر بر آن است كه به اين سئوال پاسخ داده شود كه چه نظام اداري وسازماني دچار مشكل فساد مي شود واز ديد جامعه شناختي آن مورد بررسي قرار بگيرد زيرا كه فساد اداري مانع سرمايه گذاري مي شودوزمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم مي آوردو مسيررشد و توسعه اقتصادي را با مانع روبرو مي سازد واز طريق هدايت ناصواب استعداد ومنابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليتها ي نا درست براي دستيابي به درآمدهاي سهل الوصول ،زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم مي سازد

12000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !