پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

شامل مقدمه و بیان مسئله – روش کار- اهداف- فرضیات و…

۳۶صفحه

۱۳۹۱

فرمت pdf

شامل ۳ نمونه پروپوزال آماده:

۱- تاثیر ساختار سرمایه بر هموارسازی سود شرکت ها

۲- تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

۳- ارتباط بین هموارسازی سود و ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

12000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !