پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

این پروپوزال شامل بیان مسئله ، اهداف،سوالات،فرضیات و … می باشد

پروپوزال رشته حسابداری

۱۹ صفجه

فرمت ورد

دانلود پس از پرداخت

۲۷۰۰۰

58000تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !