پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

۱-این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان– بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق- فرضیات- هدف-سوالات-روش […]

پروپوزال مدل زمینه سازی خلاقیت

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان– بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق- فرضیات- هدف-سوالات-روش […]

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان– بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق- فرضیات- هدف-سوالات-روش […]

پروپوزال ایمنی کارگاه

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت ایمنی در کارگاه‌ها ی کوچک شهرستان تبیین دلایل عدم برقراری وضعیت مناسب ایمنی در  کارگاه‌ها ی کوچک می‌باشد متغیرهای تحقیق شامل وقوع حادثه شغلی،  اطلاع کارگران از اصول و مقررات ایمنی، استفاده کارگران از […]